Bouwen aan Brusselse Poort in 2020

24 januari 2020

Nieuwtjes voor ondernemers, omwonenden en bezoekers van winkelcentrum Brusselse Poort.

Een gelukkig nieuwjaar!

2020 belooft veel goeds voor de vernieuwing van de Brusselse Poort. Wij nodigen u van harte uit om ook dit jaar zowel de grote als de kleine veranderingen te komen bekijken. Na de start bouw in april 2019 aan de zijde van de Artsenijstraat, de opening van New York Pizza, Subway en Kwalitaria Brusselse Poort eind vorig jaar, en natuurlijk de opening van de prachtig vernieuwde AH XL op 16 oktober, gaan we in 2020 de nieuwe entree in gebruik nemen en de drie passages geheel vernieuwen! Kortom: de transitie is in volle gang. Wij informeren u ook in 2020 graag over de stand van zaken en komende ontwikkelingen.

Inloopavond 30 januari 2020

Om u nader te informeren over de plannen, de voortgang en de aankomende werkzaamheden, wordt op donderdag 30 januari een inloopavond gehouden. Hier kunt u kennis maken met het team dat namens de gemeente Maastricht en de eigenaar van het winkelcentrum betrokken is bij het plan. Zij kunnen tijdens de inloop de plannen aan u toelichten en uw vragen beantwoorden (N.B. er is niet 1 centrale presentatie op 1 vast tijdstip). Deze inloopavond vindt plaats in het winkelcentrum, op de pleinruimte tussen Albert Heijn en C&A en duurt van 18:00 tot 20:00 uur. U hoeft zich niet aan te melden, loop gerust even binnen. Graag tot dan!

Afronding nieuwe entree Artsenijstraat

In februari is de nieuwe entree aan de zijde van de Artsenijstraat klaar! Niet alleen een nieuwe gevel met 10 nieuwe winkels in dit entreegebied, maar ook een uitnodigende entree die hoort bij de vernieuwde Brusselse Poort. De, bij velen van u bekende en ‘gehate’ draaideuren komen niet meer terug. Wel een lichte, hoge en transparante entree die zorgt voor een plezierig contact tussen buiten en binnen. In november zijn ook vier 25 jaar oude magnoliabomen gepland in de plantenbakken voor de nieuwe winkels. Dat wordt straks lekker zitten op de terrassen naast het groen; maar eerst verheugen wij ons op de bloei dit voorjaar!

Nieuwe winkels aan de buitenzijde

Vanaf de dr. Bakstraat richting nieuwe hoofdentree ziet u in februari ook de eerste nieuwe winkels afgebouwd en geopend worden. Schoonenberg Hoorcomfort zal de bestaande locatie binnen inruilen voor deze nieuwe zichtlocatie. SNS opent een compleet nieuwe bank- en servicewinkel. Pets Place komt terug met een grote, nieuwe winkelruimte, met veel aanbod en beleving! En Duchateau zal op haar vertrouwde plek terugkeren met een compleet vernieuwde schoenmakerij. Aan deze zijde is dan nog 1 winkelruimte beschikbaar voor een geïnteresseerde ondernemer. Verder nieuw!: Ondernemers Dordan Kappers en Bruna (inclusief een ING service-punt). Zij maken aan de rechterzijde van de entree het entreegebied compleet. Kortom, in 2020 een compleet nieuw welkom in aanbod en in verschijningsvorm!

Afronding entreegebied Artsenijstraat

De geheel vernieuwde stoep voor de winkels richting de hoofdentree, dus ook vanaf de bushalte dr. Bakstraat, is eind februari af. Het ongemak van het ‘omlopen’ is hiermee voorbij. Wij willen alle bezoekers en gebruikers bedanken voor ieders begrip en het geduld. Tot slot: het parkeerterrein P1 en de definitieve inrichting van het buitenterrein, inclusief de fietsenstallingen en ander meubilair, staat gepland voor juni/juli, ofwel hier starten we direct na Pinksteren. Dit alles om de overlast tijdens de feestdagen in het voorjaar te beperken en voldoende parkeerruimte beschikbaar te hebben bij de opstart van de nieuwe winkels.

Vergunning Fase 1 afgerond en start volgende bouwwerkzaamheden

Eind december 2019 is de omgevingsvergunning definitief geworden voor de resterende werkzaamheden aan het bestaande winkelcentrum. Dit betekent definitief groen licht voor de volgende bouwfases! U gaat daar op 2 plekken iets van zien en merken: aan de zijde van de Eenhoornsingel (achter AH) wordt een nieuw expeditiehof gebouwd en de 3 bestaande passages worden gerenoveerd.

Start expeditiehof zijde Eenhoornsingel

Van dit bouwdeel zal men binnen in het winkelcentrum niet al te veel van merken, de fietser en automobilist daarentegen wel. Aan de zijde van de Eenhoornsingel, ter hoogte van de AH, gaan we een forse bouwkundige ingreep doen. De bevoorrading die altijd op het verdiepte niveau plaatsvond gaat omhoog en zal straks via de begane grond verlopen. De werkzaamheden hiervoor starten eind januari.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de bouwwerkzaamheden zal de Eenhoornsingel ter plaatse van de bouwplaats -tussen het kruispunt met de Aesculaapstraat en de uitrit van parkeerterrein P4 Mercatorplein- worden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruikmaken van dit weggedeelte. Dit om een veilige situatie en werkbare omgeving te kunnen garanderen. In overleg met de gemeente Maastricht is een tijdelijke verkeerssituatie uitgewerkt die eind januari ter plaatse zal worden aangekondigd. Zodra de tijdelijke afsluiting in werking treedt, wordt met borden en verkeersmaatregelen het verkeer omgeleid.

Tevens wordt de rijrichting op de Eenhoornsingel omgedraaid. Vanaf de hoek waar onze werkzaam-heden plaatsvinden (en dus ook vanaf de uitrit van parkeerterrein P4) zal in de Eenhoornsingel het verkeer ‘de heuvel oprijden’ richting het Bonnefantencollege. Via bebording, via deze nieuwsbrief en via een inloopavond worden betrokkenen hierover nader geïnformeerd.


Start renovatie drie passages

Nog niet het centrale middenplein bij AH, C&A en Hema, maar wel worden in 2020 de overige passages geheel vernieuwd. Albert Heijn heeft de spits afgebeten met haar verbouwing aan de passage. Inmiddels zijn twee andere units begonnen en alweer bijna gereed: de vernieuwing van de Primera en de verhuizing van schoenmode Durlinger naar de overzijde. De komende maanden vinden op meerdere andere plaatsen in de passages bouwwerkzaamheden plaats. Soms per unit, soms in hele passagedelen. In alle gevallen wordt gezamenlijk met de vernieuwing van de winkels ook de aanleg van de sprinklerinstallatie en brandveiligheidssystemen aangebracht. De werkzaamheden aan de plafonds, vloeren en de lichtkap worden de komende maanden in een logische volgorde en werkwijze ingepland. Dit om de overlast en doorlooptijd zo beperkt mogelijk te houden.

We wensen u een heel fijn 2020 en zien u graag in winkelcentrum Brusselse Poort!

Terug naar nieuwsoverzicht