Contact opnemen

Contact opnemen met de Brusselse Poort

 • Overdekt winkelen
 • Meer dan 50 winkels
 • Genoeg parkeer gelegenheid
 • Gevarieerd winkelaanbod
 • Eetgelegenheid

Onze bezoekers worden geacht zich aan onderstaande regels te houden en door betreding van ons winkelcentrum gaat u met deze regels akkoord.

Parkeren:

 • Bezoekers dienen hun voertuig te parkeren in de daartoe aangelegde parkeerstroken.
 • Parkeren in de aan- en afvoerstroken (paden) is ten strengste verboden.
 • Leveranciers dienen uitsluitend gebruik te maken van de daartoe aangelegde laad- en losplaatsen.
 • Vrachtauto’s mogen niet parkeren op de parkeerterreinen bestemd voor klanten parkeren.
 • Bezoekers dienen zich tijdens het parkeren ordelijk te gedragen.
 • Het is verboden afval of papier anders dan in de daartoe bestemde bakkente deponeren.
 • Rijwielen dienen geplaatst te worden in de daartoe bestemde rekken, dus niet tegen gevels plaatsen.

In het winkelcentrum en de parkeerterreinen gelden de volgende regels:

 • Het houden van demonstraties, politieke- of geloofsmanifestaties en samenscholing zijn verboden.
 • Het verkopen - aanbieden - uitdelen van pamfletten en houden van collecten, anders dan met schriftelijke toestemming van het bestuur van de ondernemersvereniging, alsmede het houden van enquêtes en plaatsen van demonstratiewagens is verboden.
 • Het winkelcentrum betreden met honden (uitgezonderd geleidehonden), rijwielen, geprepareerde tassen, of met ontbloot bovenlijf is verboden.
 • Het gebruiken en/of het verhandelen van drugs en alcohol is verboden.
 • In het winkelcentrum geldt een algemeen rookverbod.
 • Bezoekers dienen zich ten allen tijde aan instructies van zowel huishoudelijke dienst alsmede beveiligingsmedewerkers te houden.
 • Huisdieren zijn in ons winkelcentrum niet toegestaan.