Contact opnemen

Iets verloren?

Voorwerpen die door mensen of personeel gevonden worden bewaren wij enkele weken. U kunt ons een berichtje sturen via het contactformulier indien u iets verloren bent in ons winkelcentrum.

 • Overdekt winkelen
 • Meer dan 50 winkels
 • Genoeg parkeergelegenheid
 • Gevarieerd winkelaanbod
 • Eetgelegenheid

Onze bezoekers worden geacht zich aan onderstaande regels te houden en door betreding van ons winkelcentrum gaat u met deze regels akkoord.

PARKEREN

 • Bezoekers dienen hun voertuig te parkeren in de daartoe aangelegde parkeerstroken
 • Het parkeren in de aan- en afvoerstroken (paden) is ten strengste verboden.
 • Leveranciers dienen uitsluitend gebruik te maken van de daartoe aangelegde laad- en losplaatsen
 • Vrachtauto's mogen niet op de parkeerterreinen bestemd voor klanten parkeren
 • Bezoekers dienen zich tijdens het parkeren ordelijk te gedragen, het is verboden afval of papier anders dan in de daartoe bestemde bakken te deponeren
 • Rijwielen dienen geplaatst te worden in de daartoe bestemde rekken - niet tegen gevels plaatsen
 • Het is verboden scootmobiels in de gangen onbeheerd achter te laten

IN HET WINKELCENTRUM, PARKEERTERREINEN EN AANHORIGHEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN:

 • Het houden van demonstraties, politieke- of geloofsmanifestaties en samenscholing
 • Het verkopen - aanbieden - uitdelen van pamfletten en houden van collecten, anders dan met schriftelijke toestemming van het bestuur van de ondernemersvereniging, alsmede het houden van enquêtes en plaatsen van demonstratiewagens
 • Het winkelcentrum betreden met honden (uitgezonderd geleidehonden), rijwielen, geprepareerde tassen, of met ontbloot bovenlijf
 • Het gebruiken en/of het verhandelen van drugs en alcohol
 • In het winkelcentrum geldt een algemeen rookverbod
 • Bezoekers dienen zich ten allen tijde aan instructies van zowel huishoudelijke dienst alsmede beveiligingsmedewerkers te houden
 • Huisdieren zijn in ons winkelcentrum niet toegestaan