Huisregels

PARKEREN

 • Bezoekers dienen hun voertuig te parkeren in de daartoe aangelegde parkeerstroken
 • Het parkeren in de aan- en afvoerstroken (paden) is ten strengste verboden.
 • Leveranciers dienen uitsluitend gebruik te maken van de daartoe aangelegde laad- en losplaatsen
 • Vrachtauto's mogen niet op de parkeerterreinen bestemd voor klanten parkeren
 • Bezoekers dienen zich tijdens het parkeren ordelijk te gedragen, het is verboden afval of papier anders dan in de daartoe bestemde bakken te deponeren
 • Rijwielen dienen geplaatst te worden in de daartoe bestemde rekken - niet tegen gevels plaatsen
 • Het is verboden scootmobiels in de gangen onbeheerd achter te laten

IN HET WINKELCENTRUM, PARKEERTERREINEN EN AANHORIGHEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN:

 • Het houden van demonstraties, politieke- of geloofsmanifestaties en samenscholing
 • Het verkopen - aanbieden - uitdelen van pamfletten en houden van collecten, anders dan met schriftelijke toestemming van het bestuur van de ondernemersvereniging, alsmede het houden van enquêtes en plaatsen van demonstratiewagens
 • Het winkelcentrum betreden met honden (uitgezonderd geleidehonden), rijwielen, geprepareerde tassen, of met ontbloot bovenlijf
 • Het gebruiken en/of het verhandelen van drugs en alcohol
 • In het winkelcentrum geldt een algemeen rookverbod
 • Bezoekers dienen zich ten allen tijde aan instructies van zowel huishoudelijke dienst alsmede beveiligingsmedewerkers te houden

Bereikbaarheid

Met de Auto, Fiets of het Openbaar vervoer

Ons winkelcentrum is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Buslijn 4, 5 en 6 komen uit in de “Dokter Bakstraat/Brusselsepoort” en buslijn 1, 2, 4, 5 en 6 stoppen bij bushalte Via “Regia/Brusselse Poort”. Daarnaast hebben wij genoeg parkeergelegenheid aan de voorzijde en achterzijde van ons winkelcentrum. Voor actuele bustijden kunt u op de website ov9292.nl terecht.

Faciliteiten

Goede omstandigheden om rustig te kunnen winkelen

Wij passen onze faciliteiten aan onze bezoekers aan zodat jong, oud en minder validen onbezorgd kunnen winkelen.